Cần thực phẩm? | The Mississauga Food Bank

Cần thực phẩm?

DSC04430_optNếu quý vị đang gập khó khăn để có đủ thực phẩm cho gia đình của quý vị, quý vị có thể nhận được hàng tạp hoá miễn phí từ Ngân hàng Thực phẩm của Mississauga (The Mississauga Food Bank).

Bất cứ ai sống ở Mississauga và cần được giúp đỡ có thể viếng ngân hàng thực phẩm của khu vực của họ, bất kể tuổi tác, giới tính, khuynh hướng tình dục, tôn giáo, chủng tộc hay tình trạng di trú.

Quý vị có thể nhận được thực phẩm bổ dưỡng từ 7-10 ngày hàng tháng cho quý vị và gia đình của quý vị, kể cả cả sữa, thịt và trái cây tươi và rau quả từ ngân hàng thực phẩm.

Khi viếng thăm lần đầu tiên, xin quý vị vui lòng mang theo:

  • Bằng chứng về nơi cư trú tại Mississauga: Chứng minh thư với tên và địa chỉ gửi thư cho tất cả người lớn trong gia đình của quý vị. Nếu quý vị có con cái, xin vui lòng mang theo chứng minh thư (tên và ngày tháng năm sinh) như giấy khai sinh hoặc hộ chiếu cho mỗi đứa trẻ
  • Bằng chứng về thu nhập hàng tháng: Chứng từ (statement) của OW, cùi lương, Tiền khấu trừ Thuế cho Trẻ em (Child Tax Credit), chứng từ EI, chứng từ ngân hàng
  • Giấy biên lai thuê nhà, hợp đồng thuê nhà, hoặc chứng từ thế chấp hoặc và hóa đơn điện nước
  • Các thông tin khác: tiền trả cho nhà trẻ hoặc các chi phí vì khuyết tật

Xin vui lòng đến các ngân hàng thực phẩm tại khu vực theo mã số bưu chính của quý vị. Hãy nhấn chuột vào đây để tìm ngân hàng thực phẩm tại khu vực của quý vị, thông tin về liên lạc và giờ mở cửa của họ. Để được biết về các địa điểm khác trong Mississauga mà quý vị có thể nhận được thực phẩm, hãy nhấn chuột vào đây.